HUB Digitalisera ditt arbete

Digitalisera ditt arbete

Prestera på toppen av din förmåga

HUR?

Hur?

Vi vill prestera på toppen av vår förmåga. Jobba med det vi har erfarenhet, träning, utbildning och motivation för.
Samtidigt är det mycket i dagens IT miljöer som hindrar oss från att nå dit. Som tvingar oss att börja om från början. Om och om igen.

HUB Digitaliserar sådana moment, det som tar mycket tid, energi och uppmärksamhet från oss på jobbet.
HUB hjälper oss människor att snabbt komma till det vi är bäst på.

Background Image

Dela

HUB Connect

När vi hittar något intressant eller värdefullt privat så delar vi det med andra.

Hur gör du på jobbet?

När du hittat något värdefullt för verksamheten kan du använda HUB för att enkelt kommentera, utveckla och dela innehåll med dina kollegor.

Det som delas blir historik. Dialoger, noteringar, löpande överenskommelser och avstämningar sparas och blir sökbara i HUB. I projekt och samarbeten som går över tid är det värdefullt, eftersom de behöver diskuteras, summeras och slutavräknas när arbetet är klart.

Förstå

HUB Analytics

När vi vill förstå det vi gör privat så använder vi smarta digitala hjälpmedel. Som när vi vill se, analysera och förstå vad som händer under ett träningspass.

Hur gör du på jobbet?

HUB Analytics ger snabbt koll på vad som pågår och
trendar i verksamheten.
Större händelser brukar börja med några mindre,
viktiga och samtidiga händelser.

HUB fångar och tolkar sådana händelser. CRM, ärendehantering, system för drift, underhåll och produktion, kundtjänst, sensorer, larm, IoT (Internet Of Things), filservrar och andra molntjänster.

I HUB kan du vrida, vända, se samband och få insikt.
Överskådlig grafik, statistik och dataanalys ger snabba svar.
Helt nya perspektiv på läget i verksamhetens olika delar.